Voor Leden

1. Interessante filmpjes

Op youtube zijn een zevental korte filmpjes (duren elk ongeveer 3 á 4 minuten) te zien waarop Sjef van de Berg en Gijs Broeksma op een heldere manier uitleg geven aan wat basisbeginselen. De linkjes zijn hieronder opgenomen:

– ARCHERY STANCE – TechniqueWeek #1
– ARCHERY FOCUS and Pre-Shot ROUTINE – TechniqueWeek #2
– ARCHERY DRAW and AIMING – TechniqueWeek #3
– ARCHERY ANCHOR – TechniqueWeek #4
– ARCHERY EXTENSION – TechniqueWeek #5
– ARCHERY RELEASE – TechniqueWeek #6
– ARCHERY FOLLOW-THROUGH – TechniqueWeek #7
Sjef van den Berg: Step-by-step shot routine | #ShootLikeMe Diary

2. Vertrouwenscontactpersoon

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen (VCP) actief. De VCP is binnen de sportbond of sportvereniging het 1e aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. Op de site www.handboogsport.nl, kun je bij ‘contactinformatie’ meer informatie vinden over dit onderwerp alsook op welke wijze contact te leggen met een VCP.